Uvjeti kupovine putem internetske trgovine

OPĆE ODREDBE 

Ovi uvjeti kupnje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i povrata odnosno reklamacije robe ponuđene na našim internetskim stranicama. 

Isporučitelj (Prodavatelj) robe ponuđene na ovim stranicama je Gera trgovina d.o.o., Puškarićeva 85, 10250 Lučko, a Kupac robe je posjetitelj internetske stranice koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski formular narudžbe i pošalje ga Prodavatelju. Sve cijene su veleprodajne, izražene u kunama i ne uključuju PDV te su podložne promjeni zbog tečaja. Cijene su informativnog karaktera.

Korištenje usluga internetske trgovine Gera trgovina d.o.o. odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje internetske trgovine Gera trgovina d.o.o. od maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Gera trgovina d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja. Odnosno, kupoprodaju proizvoda u ponudi na domeni www.gera.hr u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

 

SLIKE I OPISI

Gera trgovina d.o.o. pokušava biti što precizniji u opisu proizvoda, ali ipak ne može garantirati da su opis, slika i tehnički podaci proizvoda u potpunosti točni.

 

REGISTRACIJA

Kupac može ili ne mora biti registriran na www.gera.hr kako bi izvršio kupovinu. Prilikom registracije od Kupca se zahtjeva da se unese e-mail adresu i lozinku. 

 

NARUČIVANJE

Roba se naručuje isključivo elektronskim obrascem – košarica internetske trgovine. Kupac može ili ne mora biti registriran na web stranici Prodavatelja kako bi izvršio narudžbu. Od kupca se međutim zahtjeva da unese kontakt podatke i adresu kako bi se zaključio proces narudžbe. Proizvodi se smatraju naručenim nakon kontakta Prodavatelja temeljem ispunjene narudžbenice na internetskim stranicama od strane Korisnika. Po primitku narudžbe Gera trgovina d.o.o. šalje obavijest korisniku o njenom zaprimanju na e-mail adresu koju je korisnik naveo.

Ukoliko neki (ili sve) proizvode nije u mogućnosti isporučiti kontaktirat će telefonski i/ili putem e-maila korisnika kako bi dogovorili isporuku zamjenskog(skih) proizvoda ili otkazivanje narudžbe.

 

CIJENE

Cijene su veleprodajne bez PDV-a i bez uključenih troškova dostave.

Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za web shop. Također, Prodavatelj je ovlašten bez prethodne obavijesti u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili tjedne akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode, kao i za određeni način plaćanja. Navedene pogodnosti mogu biti isključive za web kupovinu što će kupcu biti naznačeno prije same kupovine.

 

NAČIN PLAĆANJA

Jednokratno plaćanje virmanom ili općom uplatnicom.

 

ZAŠTITA PODATAKA

Tajnost podataka zaštićena je i osigurana uporabom SSL enkripcije. Time je omogućen siguran prijenos podataka i onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i internetskih stranica Gera trgovina d.o.o.

Zaštita privatnosti opisuje kako Gera trgovina d.o.o. postupa s vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja internetske trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Gera trgovina d.o.o. sazna tijekom vašeg korištenja internetske trgovine. Gera trgovina d.o.o. se obvezuje da će vaše osobne podatke koristiti samo u identifikacijske svrhe pri korištenju internetske trgovine, kako bi vam omogućila korištenje svih opcija koje one pružaju. Gera trgovina d.o.o. će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

 

POTVRDA NARUDŽBE

Po izvršenju narudžbe Kupac će primiti obavijest da je narudžba zaprimljena te da se provjerava raspoloživost naručenih artikala i cijena. Nakon obavljene provjere o raspoloživosti artikala Kupac će e-mailom ili pozivom biti obaviješten jesu li isti raspoloživi te će ga zaposlenici Gera trgovine d.o.o. kontaktirati za daljnji dogovor o plaćanju i dostavi. 

 

DOSTAVA ROBE

Trošak dostave dogovara se nakon potvrde narudžbe. Kupac je dužan pri preuzimanju proizvoda provjeriti moguća oštećenja i odmah ih reklamirati radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obvezan pri preuzimanju robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju. Naručeni proizvodi se dostavljaju Kupcu samo do ulaza u stambeni objekt (ne unosi robu u objekt). Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije obvezan nositi proizvode do kata na kojem se nalazi Kupac, već samo do ulaza u zgradu. Prilaz ulazu mora biti slobodan. U suprotnom dostava će se izvršiti do najbliže točke na kojoj je istovar moguć.

 

POVRAT UPLATE

U slučaju nemogućnosti isporuke naručenih proizvoda, ili isporuke istovjetnih zamjenskih proizvoda, korisniku će se ponuditi proizvodi jednakih, ili sličnih, karakteristika i cijene. Ako kupac ne prihvati takvu ponudu Gera trgovina d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat sredstava u najkraćem mogućem roku,  a najkasnije u roku  14 dana  od dana kada je zaprimljena obavijest o raskidu ugovora o kupoprodaji, na račun korisnika s kojeg su sredstva uplaćena.

 

REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na reklamaciju robe u zakonskom roku. Reklamacije se zaprimaju pismenim putem na e-mail shop@gera.hr s napomenom: REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br. Narudžbe). Reklamacije se primaju i telefon: +385 1 653 09 73. U slučaju reklamacije Kupac je dužan vratiti proizvod Prodavatelju na navedenu adresu u roku dogovorenom s Prodavateljem. Reklamacija će se smatrati valjanom ukoliko se pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. Prodavatelj je dužan u roku od 15 dana od dana primitka valjane reklamacije Kupcu zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio Gera trgovinu d.o.o. o odluci raskida ugovora. Kupac vrši povrat robe o vlastitom trošku. Ovlašteni kontrolor Gera trgovine d.o.o.  će prilikom preuzimanja vraćene robe istu prethodno prekontrolirati da li je ista u urednom stanju – u onom stanju u kojem je Kupcu bila predana u posjed:

 

1.      da je vraćena upravo isporučena roba,

 

2.      da proizvod u ispravnom stanju u pogledu količine

 

3.      da je proizvod bez vidljivih nedostataka

 

4.      da je uz proizvod priložena sva prateća dokumentacija (ovisno o vrsti proizvoda).

 

Ukoliko se pregledom vraćene robe po ovlaštenom kontroloru Gera trgovine d.o.o. utvrdi da je roba u cijelosti uredna po svim točkama (1. do 4.), smatrat će se da je Kupac uredno izvršio svoju obvezu po osnovi jednostranog raskida ugovora.

Ukoliko se pregledom predmetne robe po kontroloru Gera trgovine d.o.o. utvrdi da roba nije u cijelosti uredna po svim točkama (1. do 4.), Gera trgovina d.o.o. je ovlašten odbiti prihvat takve robe te Kupac nije ovlašten zahtijevati povrat izvršene uplate zbog neispunjenja svoje obveze temeljem izjave o jednostranom raskidu ugovora.

 

Kupac nema pravo na jednostrani raskid Ugovora u sljedećim slučajevima propisanima u Zakonu o zaštiti potrošača:

 

a. ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču;

b. ako je predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;

c. predmet ugovora roba koje je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima.

 

Kupac je, kada vrši povrat proizvoda, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnoj ambalaži, kompletan sa svim pripadajućim dijelovima i svom dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena. Temeljem Zakona o zaštiti potrošača Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kad se nakon primitka proizvoda od strane Kupca pokaže da proizvod ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja proizvoda (skriveni nedostatak), Kupac je dužan pod prijetnjom gubitka prava o tom nedostatku obavijestiti Gera trgovinu do.o. bez odgađanja. Protekom zakonskog roka za isticanje prigovora zbog skrivenih nedostataka na proizvodu, računajući od dana preuzimanja proizvoda, Kupac gubi pravo na izjavljivanje prigovora zbog skrivenog nedostatka, osim u slučaju kada se radi o proizvodu za koji je proizvođač izdao jamstveni list (garanciju), u kojem slučaju Kupac ostvaruje prava prema uvjetima iz jamstvenog lista. Kupac uz prigovor mora priložiti račun o izvršenoj kupnji za robu za koji ističe prigovor.

Gera trgovina d.o.o. će uvažiti prigovor Kupca zbog skrivenog nedostatka samo ukoliko se radi o tvorničkoj grešci ili anomalijama proizvoda koje se nisu mogle utvrditi prilikom preuzimanja, s tim da Gera trgovina d.o.o. neće uvažiti prigovor Kupca zbog materijalnog nedostatka na proizvodu ukoliko isti ugradi, a radi se o nedostatku koji se mogao uočiti prije ugradnje. Kupac nema pravo na naknadu prateće štete za trošak ugradnje i skidanja ugrađenog proizvoda, a radi se o nedostatku koji se mogao uočiti prije ugradnje. Gera trgovina d.o.o. neće nikad uvažiti prigovor kada Kupac ističe prigovor skrivenog nedostatka na proizvodu: a) slavine, fugirna masa za bazene i hidro-masažne kade kod kojih Kupac nije ugradio filtere za pročišćavanje vode, a oštećenje proizvoda je uzrokovano prljavim instalacijama ili vodom; b) bojlere, klima-uređaje i slične uređaje koje je Kupac ugradio po neovlaštenoj osobi ili prilikom ugradnje, servisiranja nije poštivao upute proizvođača; c) ako je proizvod ugrađen protivno pravilima struke. Upozorava se Kupac da prije ugradnje proizvoda vodi računa da se ugradnja izvrši sukladno pravilima struke i uputama proizvođača.

 

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA

Posjećivanjem stranica Gera trgovina d.o.o. internetske trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

 

IZMJENE UVJETA KUPOVINE

Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj „ gera.hr “ zbog čega su Korisnici „ gera.hr “ dužni prilikom svake posjete istoj web stranici pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Prodavatelja bilo kakve odgovornosti. Navedene promjene stupaju na snagu objavom na www.gera.hr internet stranici.

Prodavatelj se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na “gera.hr”. Gera trgovina d.o.o.  zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača.

 

 

 

PRAVILA PRIVATNOSTI

 

GERA TRGOVINA d.o.o. nastoji biti uzor društveno odgovornog poslovanja. Iznimno cijenimo poštenje i jasnoću te smo predani stvaranju snažnog i dugotrajnog odnosa s našim klijentima na temelju povjerenja i međusobne dobrobiti. Ovakva predanost dijelom podrazumijeva zaštitu i poštivanje vaše privatnosti i izbora. Poštivanje vaše privatnosti naš je prioritet. Zbog toga u nastavku navodimo Pravila privatnosti.

 

Za više informacija o načinu provedbe pravila privatnosti u nastavku smo naveli vaša prava o osobnim podacima i vrste podataka koje možemo dobiti izravno od vas ili putem interakcije s vama, kako ih možemo upotrijebiti, s kime ih možemo dijeliti i kako ih štitimo. Naravno, ne moraju se sve situacije odnositi na vas. U ovim Pravilima privatnosti možete pronaći pregled svih mogućih situacija naše interakcije.

Kad prikupljamo vaše osobne podatke ili kad ih dijelite s nama, upotrebljavamo ih u skladu s ovim Pravilima. Pažljivo pročitajte ove informacije. Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi s osobnim podacima, obratite nam se na gera@gera.hr
 

GERA TRGOVINA d.o.o. odgovoran je za osobne podatke koje dijelite s nama. Izrazi „GERA TRGOVINA”, „nama”, „naš” ili „mi” odnose se na ovaj subjekt. GERA TRGOVINA d.o.o. je „voditelj obrade” podataka za potrebe važećih zakona o zaštiti podataka.

GERA TRGOVINA d.o.o

Puškarićeva 65 10250 Zagreb - Lučko

https://www.gera.hr

 

ŠTO SU OSOBNI PODACI?

„Osobni podaci” informacije su pomoću kojih vas je moguće identificirati izravno (npr. vaše ime) ili neizravno (npr. putem pseudonima kao što je jedinstveni identifikacijski broj). Drugim riječima, osobni podaci uključuju podatke kao što su adresa e-pošte / kućna adresa / broj mobilnog telefona, korisnička imena, slike profila, osobne preferencije i navike kupovanja, korisnički generirani sadržaj, financijske informacije te informacije o dobrobiti. Mogu uključivati i brojčane identifikatore kao što su IP adresa računala, MAC adresa mobilnog telefona ili kolačići.

 

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO I KAKO IH UPOTREBLJAVAMO?

GERA TRGOVINA d.o.o.  vjeruje da ste vi, potrošač, središte našeg poslovanja. Volimo čuti povratne informacije, učiti o vama te stvarati i dostavljati proizvode u kojima uživate. Znamo da i vi volite razgovarati s nama. Zbog toga postoji mnogo načina na koje možete dijeliti osobne podatke s nama i na koje ih mi prikupljamo.
 

Kako prikupljamo ili primamo vaše podatke?
 

Podatke prikupljamo i primamo putem naših web-mjesta, formulara, aplikacija, uređaja, proizvoda društva GERA TRGOVINA d.o.o., stranica marke na društvenim mrežama ili na druge načine. Ponekad nam ih dajete izravno (npr. kad stvarate korisnički račun, kad nam se obraćate, kad kupujete putem naših web-mjesta/aplikacija ili u našim trgovinama / salonima namještaja), ponekad ih mi prikupljamo (npr. upotrebljavamo kolačiće da bismo razumjeli kako upotrebljavate naša web-mjesta/aplikacije), a ponekad primamo podatke od trećih osoba, uključujući druge subjekte s kojima poslujemo.

U sklopu prikupljanja podataka postoje obavezna polja koja su označena zvjezdicama ako su nam ti podaci potrebni za:

• Izvršenje ugovora (npr. za potrebe dostave proizvoda koje ste kupili putem web-mjesta/aplikacija);

• Pružanje usluge koju ste zatražili (npr. slanje biltena); ili

• Ispunjavanje zakonskih zahtjeva (npr. izdavanje računa).

Neispunjavanje polja označenih zvjezdicom može utjecati na našu mogućnost pružanja usluga i proizvoda.

 

U tablici u nastavku navodimo više detalja koji objašnjavaju sljedeće:

Tijekom kakvih je interakcija moguće pružanje ili prikupljanje podataka? Ovaj stupac objašnjava tijekom kakvih aktivnosti ili situacija upotrebljavamo ili prikupljamo vaše podatke. Na primjer, prilikom pretplate na bilten, tijekom kupovanja ili pretraživanja web-mjesta/aplikacije.

Koje podatke možemo primiti izravno od vas ili putem naše interakcije? Ovaj stupac objašnjava koje vrste podataka možemo prikupiti o vama ovisno o situaciji.

Kako i zašto ih možemo upotrijebiti? Ovaj stupac objašnjava što možemo činiti s vašim podacima i svrhe njihovog prikupljanja.

Koja je pravna osnova za upotrebu vaših osobnih podataka? Ovaj stupac objašnjava razloge iz kojih bismo mogli upotrijebiti vaše podatke.

Ovisno o svrsi upotrebe podataka, pravna osnova za obradu vaših podataka može biti:

• Vaša suglasnost;

• Naš legitimni interes koji može biti:

     • Poboljšanje naših proizvoda i usluga: točnije, naši poslovni interesi koji nam pomažu bolje razumjeti vaše potrebe i očekivanja, a samim time i poboljšati usluge, web-mjesta/aplikacije/uređaje, proizvode i marke u korist potrošača.

     • Sprečavanje prijevare: provjera potpunosti plaćanja te izostanka prijevare i pronevjere.

     • Osiguranje alata: održavanje alata kojima se koristite (web-mjesta/aplikacije/uređaji) sigurnima za upotrebu i ispravnima te osiguravanje njihovog neprekidnog poboljšanja.

     Izvršenje ugovora: točnije, izvršenje usluga koje ste zatražili;

     Pravne osnove koje zakonom zahtijevaju obradu.

 

Pregled informacija o našoj interakciji i o njezinom utjecaju na vaše podatke

Tijekom kojih interakcija vi možete pružiti podatke, a mi ih prikupiti?

Koje podatke možemo primiti izravno od vas ili putem naše interakcije?

Kako i zašto možemo upotrijebiti vaše podatke?

Koja je pravna osnova za upotrebu vaših osobnih podataka?

Stvaranje korisničkog računa i upravljanje njime

Informacije prikupljene prilikom stvaranja korisničkog računa na web-mjestima / u aplikacijama društva GERA TRGOVINA d.o.o., prilikom prijave putem društvenih mreža i u našim trgovinama.

Ovisno o učestalosti naše interakcije podaci mogu uključivati:

· Ime i prezime;

· Spol;

· Adresu e-pošte;

· Kućnu adresu;

· Telefonski broj;

· Fotografiju;

· Datum rođenja ili dobnu skupinu;

· ID, korisničko ime i zaporku; OIB

· Osobni opis ili preferencije;

· Detalje narudžbe;

· Profil na društvenoj mreži (na kojem upotrebljavate podatke za prijavu putem društvenih mreža ili dijelite ove osobne podatke s nama).

Za:

· Upravljanje narudžbama;

· Upravljanje izvlačenjima, promotivnim akcijama, anketama ili natjecanjima u kojima odlučite sudjelovati;

· Odgovaranje na vaša pitanja i druge vrste interakcije;

· Ponudu programa vjernosti;

· Upravljanje preferencijama;

· Izvršenje ugovora

Za pružanje usluge koju ste zatražili (npr. stvaranje korisničkog računa, sudjelovanje u anketi ili kupnja proizvoda).

· Slanje promidžbenih sadržaja (ako ste to zatražili) koji mogu biti prilagođeni vašem „profilu” (tj. temelje se na vašim osobnim podacima pomoću kojih saznajemo više o vama i vašim preferencijama);

· Suglasnost

Za izravno slanje promidžbenih sadržaja.

· Ponudu prilagođenih usluga temeljenih na karakteristikama vaše ljepote;

· Nadzor i poboljšanje naših web-mjesta/aplikacija;

· Provođenje analize i prikupljanje statističkih podataka

· Osiguranje naših web-mjesta/aplikacija i da vas zaštitimo od prijevare;

· Legitimni interes

Da bismo osigurali zaštitu web-mjesta/aplikacija od prevare i da biste nam pomogli da bolje razumijemo vaše potrebe i očekivanja, a samim time i poboljšamo svoje usluge, proizvode i marke.

Pretplata na bilten i promidžbene sadržaje

Ovisno o učestalosti naše interakcije podaci mogu uključivati:

· Adresu e-pošte;

· Ime i prezime;

· Osobni opis ili preferencije;

· Profil na društvenoj mreži (na kojem upotrebljavate podatke za prijavu putem društvenih mreža ili dijelite ove osobne podatke s nama).

Za:

· Slanje promidžbenih sadržaja (ako ste to zatražili) koji mogu biti prilagođeni vašem „profilu” na temelju vaših osobnih podataka koji su nam poznati i vaših preferencija (uključujući lokaciju vaše omiljene trgovine);

· Suglasnost

Za izravno slanje promidžbenih sadržaja.

· Provođenje analize i prikupljanje statističkih podataka.

· Legitimni interes

Za stvaranje promidžbenih sadržaja, razumijevanje njihove učinkovitosti i osiguranje vama važnog iskustva; da biste nam pomogli da bolje razumijemo vaše potrebe i očekivanja, a samim time i poboljšamo svoje usluge, proizvode i marke.

· Ažuriranje popisa kontakata s kojima ne kontaktiramo ako ste zatražili da ne kontaktiramo s vama;

· Pravne osnove

Za zadržavanje vaših podataka na popisu kontakata s kojima ne kontaktiramo ako ste zatražili da vam ne šaljemo izravne marketinške materijale.

Upravljanje kupnjom i narudžbama

Informacije prikupljene tijekom kupnje na web-mjestima / u aplikacijama / na društvenim mrežama društva GERA TRGOVINA d.o.o. ili u našoj trgovini

Ovisno o učestalosti naše interakcije podaci mogu uključivati:

· Ime i prezime;

· Adresu e-pošte;

· Adresu (za dostavu i izdavanje računa)

· OIB (osobni identifikacijski broj)

· Telefonski broj;

· Osobni opis ili preferencije;

· Profil na društvenoj mreži (na kojem upotrebljavate podatke za prijavu putem društvenih mreža ili dijelite ove osobne podatke s nama);

· Informacije o transakciji, uključujući kupljene proizvode i lokaciju trgovine;

· Plaćanje i informacije; ili

· Povijest kupnji

Za

· Kontaktiranje s vama da biste dovršili narudžbu ako ste spremili košaricu ili stavili proizvode u košaricu, a niste dovršili kupnju;

· Slanje obavijesti o dostupnosti proizvoda kojeg ste željeli kupiti;

· Obradu i praćenje narudžbe, uključujući dostavu proizvoda na navedenu adresu;

· Upravljanje plaćanjem narudžbe. Napominjemo da informacije o plaćanju (broj kreditne kartice / informacije Paypal računa / detalji bankovnog računa) ne prikupljamo izravno mi, već ih prikupljaju pružatelji usluga plaćanja;

· Upravljanje kontaktiranjem s nama u vezi s narudžbom;

· Izvršenje ugovora:

Za pružanje usluge koju ste zatražili (kupnja).

· Zaštitu transakcije od prijevare. Napominjemo da upotrebljavamo rješenja trećih pružatelja usluga za utvrđivanje prijevare i osiguravanje da je plaćanje potpuno i da ste ga izvršili vi ili osoba kojoj ste dali ovlasti za plaćanje;

· Upotpunjavanje vašeg profila ako kupujete pomoću informacija o korisničkom računu;

· Mjerenje zadovoljstva;

· Upravljanje nesuglasicama u vezi kupnje;

· U statističke svrhe.

· Legitimni interes

Za zaštitu od malverzacije i osiguravanje da je plaćanje potpuno i izvršeno bez prijevare i pronevjere.

Pretraživanje na mreži

Informacije prikupljene pomoću kolačića ili sličnih tehnologija („Kolačići”*) tijekom pretraživanja web-mjesta/aplikacija društva GERA TRGOVINA d.o.o. i/ili web-mjesta/aplikacija trećih osoba.

Informacije o posebnim Kolačićima preuzetima s navedenog web-mjesta/aplikacije potražite u odgovarajućoj tablici kolačića. /insert link to the Cookie Table/

* Kolačići su male tekstne datoteke koje se pohranjuju na uređaj (računalo, tablet ili mobilni telefon) dok pretražujete internet, uključujući web-mjesta društva GERA TRGOVINA d.o.o.

Ovisno o učestalosti naše interakcije podaci mogu uključivati:

· Podatke o vašoj upotrebi naših web-mjesta/aplikacija:

· Podrijetlo;

· Detalje prijave;

· Stranice koje ste posjetili;

· Videozapise koje ste pogledali;

· Oglase koje dodirnete ili na koje kliknete;

· Proizvode koje pretražujete;

· Lokaciju;

· Trajanje posjeta;

· Proizvode koje ste odabrali za stvaranje košarice.

Tehničke informacije:

· IP adresu;

· informacije preglednika;

· informacije o uređaju.

Jedinstveni identifikator dodijeljen svakom posjetitelju i datum prestanka važenja identifikatora.

Kad je potrebno, upotrebljavamo Kolačiće s ostalim osobnim podacima koje ste prethodno podijelili s nama (kao što su prethodne kupnje ili pretplata na e-letak) u sljedeće svrhe:

· Da bismo osigurali ispravan rad web-mjesta/aplikacije:

o ispravan prikaz sadržaja;

o stvaranje i pamćenje košarice; o stvaranje i pamćenje prijave;

o personaliziranje sučelja kao što je odabir jezika;

o parametri uređaja, uključujući razlučivost zaslona itd.;

o poboljšanje web-mjesta/aplikacija, npr. ispitivanjem novih zamisli.

· Da bismo osigurali da je web-mjesto/aplikacija pouzdana i sigurna i da bismo vas zaštitili od prijevare ili zloupotrebe naših web-mjesta ili usluga, na primjer tijekom otklanjanja poteškoća.

· Za prikupljanje statističkih podataka:

o Za izbjegavanje spremanja istog posjetitelja dvaput;

o Za upoznavanje s reakcijom korisnika na naše oglašivačke kampanje;

o Za poboljšanje ponude;

o Da bismo saznali kako ste otkrili naša web-mjesta/aplikacije.

· Legitimni interes:

Da bismo vam osigurali ispravna web-mjesta/aplikacije, oglase i obavijesti koji se neprestano poboljšavaju, upotrebljavamo kolačiće koji su (i) ključni za ispravan rad web-mjesta/aplikacija i (ii) koji se upotrebljavaju za zaštitu web-mjesta/aplikacija.

· Za bihevioralno oglašavanje na mreži:

o za prikaz oglasa na mreži za proizvode koji bi vas mogli zanimati na temelju vašeg prethodnog ponašanja;

o za prikaz oglasa i sadržaja na društvenim mrežama.

· Za prilagodbu usluga:

o za slanje preporuka, promidžbenih materijala ili sadržaja na temelju vašeg profila i interesa;

o za prilagođeni prikaz web-mjesta/aplikacija kao što je pamćenje košarice, podataka za prijavu ili jezika, kolačići za prilagođavanje korisničkih sučelja (tj. parametri uređaja, uključujući razlučivost zaslona, font, itd.).

· Za dopuštenje dijeljenja sadržaja na društvenim mrežama (gumbi za dijeljenje namijenjeni prikazu stranice).

· Suglasnost

Za sve ostale kolačiće.

Promotivne radnje

Informacije prikupljene tijekom igri, natjecanja, promotivnih ponuda, zahtjeva za uzorcima, anketa.

Ovisno o učestalosti naše interakcije podaci mogu uključivati:

· Ime i prezime;

· Adresu e-pošte;

· Telefonski broj;

· Datum rođenja;

· Spol;

· Kućnu adresu;

· Osobni opis ili preferencije;

· Profil na društvenoj mreži (na kojem upotrebljavate podatke za prijavu putem društvenih mreža ili dijelite ove osobne podatke s nama);

· Ostale informacije o sebi koje ste podijelili s nama (npr. putem stranice „My Account” (Moj račun), kontaktiranjem s nama, pružanjem vlastitog sadržaja kao što su fotografije ili recenzije, postavljanjem pitanja putem funkcije čavrljanja dostupne na nekim web-mjestima/aplikacijama ili sudjelovanje u natjecanju, igri ili anketi).

· Za dovršavanje radnji koje ste zatražili, na primjer upravljanje sudjelovanjem u natjecanjima, igrama i anketama, uključujući uzimanje u obzir povratnih informacija i prijedloga;

· Izvršenje ugovora

Za pružanje usluge koju ste zatražili.

· U statističke svrhe.

· Legitimni interes

Da biste nam pomogli da bolje razumijemo vaše potrebe i očekivanja, a samim time i poboljšamo svoje usluge, proizvode i marke.

· Za slanje promidžbenih sadržaja (ako ste to zatražili)

· Suglasnost

Za izravno slanje promidžbenih sadržaja.

Korisnički generirani sadržaj

Informacije prikupljene prilikom objave sadržaja na jednoj od naših platformi društvenih mreža ili prilikom prihvaćanja zahtjeva za ponovnom upotrebom sadržaja koji ste objavili na našim platformama društvenih mreža.

Ovisno o učestalosti naše interakcije podaci mogu uključivati:

· Ime i prezime ili pseudonim;

· Adresu e-pošte;

· Fotografiju;

· Osobni opis ili preferencije;

· Profil na društvenoj mreži (na kojem upotrebljavate podatke za prijavu putem društvenih mreža ili dijelite ove osobne podatke s nama);

· Ostale informacije o sebi koje ste podijelili s nama, kontaktiranjem s nama, pružanjem vlastitog sadržaja kao što su fotografije ili recenzije ili pak postavljanjem pitanja putem funkcije čavrljanja dostupne na nekim web-mjestima/aplikacijama).

· U skladu s određenim uvjetima i odredbama koje se prihvatili:

o Za objavljivanje vaših recenzija ili sadržaja;

o Za promidžbu proizvoda.

· Suglasnost

Za ponovnu upotrebu sadržaja kojeg ste objavili na mreži.

· U statističke svrhe.

· Legitimni interes

Da biste nam pomogli da bolje razumijemo vaše potrebe i očekivanja, a samim time i poboljšamo te unaprijedimo svoje usluge, proizvode i marke.

Upotreba aplikacija i uređaja

Informacije prikupljene tijekom upotrebe aplikacija i/ili uređaja.

Ovisno o učestalosti naše interakcije podaci mogu uključivati:

· Ime i prezime;

· Adresu e-pošte;

· Lokaciju;

· Datum rođenja;

· Osobni opis ili preferencije;

· Fotografiju;

· Podatke o preferencijama u kupnjama· Geolokaciju;

Za

· Pružanje usluge koju ste zatražili (na primjer, virtualno isprobavanje proizvoda, kupnja proizvoda putem aplikacije ili web-mjesta e-trgovine; savjeti i obavijesti u vezi s korištenjem proizvoda);

· Analizu značajki vaše dobrobiti i preporuku odgovarajućih proizvoda (uključujući proizvode po mjeri;

· Pružanje proizvoda i preporuka;

· Izvršenje ugovora

Za pružanje usluga koje ste zatražili (uključujući analizu algoritma potrebnog za pružanje usluge koju provodi naš tim za istraživanja i inovacije, ako je potrebna).

· Za istraživanja i inovacije koja provode suradnici društva GERA TRGOVINA d.o.o.;

· Za nadzor i poboljšanje aplikacija i uređaja;

· U statističke svrhe.

· Legitimni interes

Za neprekidno poboljšanje proizvoda i usluga koje odgovaraju vašim potrebama i očekivanjima te u svrhu provođenja istraživanja i osmišljanja inovacija.

Upiti

Informacije prikupljene kad postavljate pitanja (npr. putem korisničke službe) u vezi s markama, proizvodima i njihovoj primjeni.

Ovisno o učestalosti naše interakcije podaci mogu uključivati:

· Ime i prezime;

· Telefonski broj;

· Adresu e-pošte;

· Ostale informacije o sebi koje ste podijelili s nama prilikom upita (mogu uključivati podatke o dobrobiti i zdravlju).

· Za odgovaranje na upite;

Ako je potrebno, da bismo vas povezali s odgovarajućim službama

· Suglasnost

Za obradu upita.

· U statističke svrhe.

· Legitimni interes

Da biste nam pomogli da bolje razumijemo potrebe i očekivanja klijenata, a samim time i poboljšamo svoje usluge, proizvode i marke.

· Za unaprjeđenje proizvoda:

o Za nadzor i sprječavanje nepoželjnih učinaka prilikom upotrebe proizvoda;

o Za provođenje istraživanja o sigurnoj upotrebi proizvoda;

o Za provođenje i provjeru poduzetih mjera ako je potrebno.

· Pravne osnove

Za ispunjavanje zakonske obveze nadziranja nepoželjnih učinaka proizvoda.

Pokroviteljstvo

Ovisno o učestalosti naše interakcije podaci mogu uključivati:

· Ime i prezime;

· Telefonski broj;

· Adresu e-pošte.

· Za slanje informacija o proizvodima i/ili informacija označenih na popisu želja jedne osobe na zahtjev druge osobe.

· Izvršenje ugovora

Za obradu zahtjeva.

· Legitimni interes

Za kontaktiranje s jednom osobom na zahtjev druge osobe.

 

Automatizirano donošenje odluka
 

Za potrebe osiguranja transakcija putem naših stranica/aplikacija/uređaja od prijevare i pronevjere upotrebljavamo rješenja trećih pružatelja usluga. Metoda utvrđivanja prijevare temelji se na jednostavnim usporedbama, asocijacijama, grupiranjima, predviđanjima i utvrđivanju netipičnih vrijednosti pomoću inteligentnih agenata, tehnika prikupljanja podataka raznim tehnikama dubinske analize podataka.

Ovaj postupak utvrđivanja prijevare može biti u potpunosti automatiziran ili uključivati posredovanje osobe prilikom kojeg ona donosi konačnu odluku. U svakom slučaju, poduzimamo sve potrebne mjere opreza i zaštite da bismo ograničili pristup vašim podacima.

U slučaju automatiziranog utvrđivanja prijevare može se dogoditi sljedeće: (i) možemo odgoditi obradu narudžbe/zahtjeva zbog provjere transakcije; (ii) možemo ograničiti ili odbiti uslugu dostavljanja narudžbe / obrade zahtjeva ako utvrdimo mogućnost prevare. Imate pravo na pristup informacijama na kojima temeljimo svoju odluku. Pročitajte dio „Vaša prava i izbori” u nastavku.

 

Profiliranje

 

Kad šaljemo ili prikazujemo personalizirane obavijesti ili sadržaj, možemo upotrebljavati tehnike koje se smatraju „profiliranjem” (tj. bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koja uključuje upotrebu navedenih podataka za procjenu osobnih aspekata fizičkih osoba, osobito analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na osobne preferencije navedene osobe, njezine interese, ekonomsku situaciju, ponašanje, lokaciju, zdravlje, pouzdanost ili kretanje). To znači da podatke o vama možemo prikupljati u različitim situacijama opisanima u prethodno navedenoj tablici. Unosimo podatke u središnju bazu podataka i analiziramo ih da bismo predvidjeli vaše osobne preferencije i/ili interese.

Na temelju analize šaljemo vam ili prikazujemo obavijesti i/ili sadržaj prilagođen vašim interesima/potrebama.

U određenim okolnostima imate pravo prigovora na upotrebu vaših podataka za „profiliranje”. Pročitajte dio „Vaša prava i izbori” u nastavku.


Tko može pristupiti vašim osobnim podacima?

Možemo dijeliti vaše osobne podatke unutar društva GERA TRGOVINA d.o.o. radi ispunjavanja zakonskih obveza, sprečavanja prijevare i/ili osiguravanja alata, poboljšanja proizvoda i usluga ili zato jer ste nam dali suglasnost.

Ovisno o svrsi prikupljanja podataka i samo ako je to krajnje neophodno, nekim od vaših osobnih podataka mogu pristupiti suradnici društva GERA TRGOVINA d.o.o. diljem svijeta kad su vaši podaci pod pseudonimom (bez izravne identifikacije) i kad je to potrebno za pružanje zatraženih usluga.

Vaše podatke možemo podijeliti pod pseudonimom (bez izravne identifikacije) sa znanstvenicima tima za istraživanje i inovacije društva GERA TRGOVINA d.o.o.,uključujući one koji se nalaze izvan vaše zemlje, u svrhu provođenja istraživanja i osmišljanja inovacija.

Ako se to dopušta, možda ćemo dijeliti neke vaše osobne podatke, uključujući one prikupljene pomoću kolačića unutar naših marki radi usklađivanja i aktualizacije informacija koje dijelite s nama, prikupljanja statističkih podataka na temelju vaših karakteristika i prilagodbe obavijesti.

Za više detalja o društvu GERA TRGOVINA d.o.o. web-mjesto društva GERA TRGOVINA d.o.o.

 

Možda ćemo vaše osobne podatke dijeliti s trećim osobama ili unutar društva GERA TRGOVINA d.o.o. u marketinške svrhe.

Vaše osobne podatke s trećim osobama dijelimo samo u svrhe izravnog marketinga i s vašom suglasnošću. U ovom slučaju vaše osobne podatke obrađuje treći voditelj obrade u skladu s vlastitim uvjetima i odredbama te pravilima privatnosti. Pažljivo pročitajte dokumente treće osobe prije nego što date suglasnost o otkrivanju informacija o sebi.

Vaše osobne podatke možda će obrađivati i pouzdani treći pružatelji usluga.

Pouzdanim trećim osobama povjeravamo niz poslovnih zadataka koje obavljaju u naše ime. Pružamo im samo informacije potrebne za izvršavanje usluge i zahtijevamo da ne upotrebljavaju vaše osobne podatke u druge svrhe. Uvijek dajemo sve od sebe da bismo se uvjerili da treće osobe s kojima poslujemo štite vaše osobne podatke. Na primjer, usluge obrade vaših osobnih podataka možemo povjeriti:

• Trećim osobama koje nam pomažu u pružanju digitalnih usluga i usluga e-trgovine kao što su medijsko praćenje na društvenim mrežama, lokator trgovina, programi vjernosti, upravljanje identitetom, ocjene i recenzije, upravljanje odnosima s klijentima, analize mreže i tražilica, alati za upravljanje korisnički generiranim sadržajem;

• Agencijama za oglašavanje, marketing, digitalno oglašavanje i oglašavanje na društvenim mrežama da bi nam pomogle provesti oglašivačke i marketinške kampanje, analizirati njihovu učinkovitost i upravljati kontaktiranjem s vama i vašim pitanjima;

• Trećim osobama potrebnima za dostavljanje proizvoda, npr. usluge pošte / dostavljanja;

• Trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške kao što su pružatelji platforme ili smještaja na poslužitelju, podrške i održavanja baza podataka, kao i softvera i aplikacija koje mogu sadržavati vaše podatke (takve usluge ponekad podrazumijevaju dopušten pristup vašim podacima da bi mogle izvršiti nužne zadatke);

• Pružateljima usluga plaćanja i agencijama za kreditno posredovanje u svrhu procjene vaše kreditne sposobnosti i potvrde detalja o vama kad je to uvjet za stupanje u kontakt s vama;

• Trećim osobama koje nam pomažu u brizi o klijentima.

 

Vaše osobne podatke možemo otkriti trećim osobama:

• U slučaju da prodajemo poslovanje ili imovinu; u tom slučaju možemo otkriti vaše osobne podatke potencijalnom kupcu takvog poslovanja ili imovine. Ako je GERA TRGOVINA d.o.o. ili dio njegove imovine kupila treća osoba; u tom se slučaju osobni podaci o klijentima povezani s navedenom imovinom smatraju dijelom prenesene imovine. Ako je potrebno, u tom slučaju kupac koji je novi voditelj obrade obrađuje vaše podatke prilikom čega se vodi vlastitim pravilima privatnosti.

• Ako smo dužni otkriti ili dijeliti vaše podatke da bismo ispunili zakonsku obvezu ili da bismo proveli ili primijenili uvjete upotrebe/prodaje ili druge uvjete i odredbe koje ste prihvatili; ili pak da bismo zaštitili prava, vlasništvo i pružili sigurnost društvu GERA TRGOVINA d.o.o., našim klijentima ili zaposlenicima.

• Ako imamo vašu suglasnost za to

• Ako nam to dopušta zakon.

 

Vaše osobne podatke možemo otkriti svojim partnerima:

• U slučaju da je usluga na koju ste se pretplatili stvorena u suradnji društva GERA TRGOVINA d.o.o. i partnerskog društva (na primjer, aplikacija u suradnji s još jednom markom). U takvom slučaju  GERA TRGOVINA d.o.o.  i partnersko društvo obrađuju vaše osobne podatke u vlastite svrhe i kao takvi vaše podatke obrađuje:

• GERA TRGOVINA d.o.o.  u skladu s ovim Pravilima privatnosti;

• Partnersko društvo koje je voditelj obrade u skladu s vlastitim uvjetima i odredbama te pravilima privatnosti.

U slučaju da ste pristali na primanje marketinških i promidžbenih sadržaja od partnerskog društva GERA TRGOVINA d.o.o. prilikom namjenske prijave (na primjer, u aplikaciju društva GERA TRGOVINA d.o.o. koja je dostupna njegovim partnerima). U ovom slučaju vaše osobne podatke obrađuje treći voditelj obrade u skladu s vlastitim uvjetima i odredbama te pravilima privatnosti.

Možemo objaviti sadržaj kolačića s društvenih mreža. Ako upotrebljavate sadržaj na našim društvenim mrežama ili u aplikacijama, kolačić s navedenih mreža i aplikacija mogao bi se pohraniti na vašem uređaju. Preporučujemo da za više informacija pročitate Pravila o kolačićima navedenih društvenih mreža.

Ne nudimo niti prodajemo vaše osobne podatke.

 

Mjesto na kojem pohranjujemo vaše osobne podatke

 

Prikupljeni podaci mogu se prenijeti na odredište izvan Europskog gospodarskog prostora („EGP-a”) te im se može pristupiti s navedenog odredišta i mogu biti pohranjeni na njemu. Mogu ga obrađivati članovi osoblja koji djeluju izvan EGP-a i rade za nas ili za jednog od naših pružatelja usluga.

Društvo GERA TRGOVINA d.o.o. prenosi osobne podatke izvan EGP-a samo na siguran način i u skladu sa zakonom. Kako neke zemlje možda nemaju zakone koji uređuju upotrebu i prijenos osobnih podataka, poduzimamo potrebne mjere da bismo osigurali da se treće osobe pridržavaju obveza navedenih u ovim Pravilima. Te mjere mogu uključivati razmatranje standarda privatnosti i sigurnosti i/ili sklapanje odgovarajućih ugovora (koji se temelje na predlošku kojeg je usvojila Europska komisija i koji je dostupan ovdje).

Za dodatne informacije obratite nam se pomoću dijela „Kontakt” u nastavku.

 

Koliko dugo pohranjujemo vaše osobne podatke

 

Vaše osobne podatke pohranjujemo samo dok su nam potrebni u svrhe u koje ih pohranjujemo, da bismo ispunili vaše potrebe ili zakonske obveze.

Da bismo odredili razdoblje zadržavanja podataka vodimo se sljedećim kriterijima:

• Ako kupujete proizvode i usluge, pohranjujemo vaše osobne podatke u trajanju ugovornog odnosa;

• Ako sudjelujete u promotivnoj ponudi, pohranjujemo vaše osobne podatke u trajanju promotivne ponude;

• Ako nam se obratite s upitom, pohranjujemo vaše osobne podatke u razdoblju potrebnom za obradu upita;

• Ako stvarate korisnički račun, pohranjujemo vaše osobne podatke dok ne zatražite brisanje računa ili nakon razdoblja neaktivnosti (ne postoji aktivna interakcija s markama) određenog u skladu s lokalnim propisima i smjernicama;

• Ako ste pristali na izravan marketing, pohranjujemo vaše osobne podatke dok ne otkažete pretplatu ili ne zatražite brisanje pretplate, ili pak nakon razdoblja neaktivnosti (ne postoji aktivna interakcija s markama) određenog u skladu s lokalnim propisima i smjernicama;

• Kad se kolačići pohranjuju na vaše računalo, pohranjujemo ih dok služe svrsi (npr. u trajanju sesije za kolačiće košarice ili ID-ja kolačića) ili u trajanju određenom u lokalnim propisima i smjernicama;

Možemo zadržati neke vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja svojih zakonskih i regulatornih obveza, kao i u svrhu upravljanja svojim pravima (na primjer ostvarivanje prava na sudovima) ili prikupljanja statističkih podataka i vođenja evidencije.

Kad nam vaši osobni podaci više nisu potrebni, uklanjamo ih iz sustava i arhiva ili ih pretvaramo u anonimne podatke tako da vas više ne možemo identificirati.

 

Jesu li vaši osobni podaci sigurni?

 

Obvezni smo štititi vaše osobne podatke i poduzimati potrebne mjere da bismo osigurali njihovu zaštitu. Ugovorno obvezujemo pouzdane treće osobe koje obrađuju vaše osobne podatke da čine to isto.

Uvijek dajemo sve od sebe da bismo zaštitili vaše osobne podatke i nakon što ih primimo strogim postupcima i sigurnosnim značajkama trudimo se spriječiti neovlašteni pristup podacima. Kako prijenos podataka putem interneta nije sasvim siguran, ne možemo garantirati sigurnost podataka poslanih na našu stranicu. Svaki prijenos kao takav izvršavate na vlastitu odgovornost.

 

Poveznice na stranice trećih osoba i prijavu putem društvenih mreža

 

Naša web-mjesta s vremena na vrijeme mogu sadržavati poveznice na web-mjesta i s web-mjesta naših partnerskih mreža, oglašivača i podružnica. Ako putem poveznica posjetite bilo koje od ovih web-mjesta, imajte na umu da ta web-mjesta imaju svoja pravila privatnosti i da mi nismo nadležni ni odgovorni za njih. Pročitajte pravila prije nego pošaljete osobne podatke tim web-mjestima.

Možemo vam ponuditi i mogućnost prijave putem društvenih mreža. Ako se prijavite putem društvenih mreža, imajte na umu da s nama dijelite podatke o profilu ovisno o postavkama platforme određene društvene mreže. Posjetite platformu društvene mreže u pitanju i pregledajte pravila privatnosti da biste razumjeli koje osobne podatke dijelite i upotrebljavate u ovom kontekstu.

 

Društvene mreže i korisnički generirani sadržaj

 

Neka naša web-mjesta i aplikacije dopuštaju korisnicima objavu vlastitog sadržaja. Nemojte zaboraviti da je sav sadržaj koji objavite na platformama naših društvenih mreža dostupan javnosti te stoga budite oprezni prilikom dijeljenja određenih osobnih podataka kao što su financijske informacije ili detalji adrese. Nismo odgovorni ni za kakve postupke drugih pojedinaca u slučaju objave osobnih podataka na našim platformama društvenih mreža te preporučujemo da ne dijelite takve podatke.
 

VAŠA PRAVA I IZBORI

 

GERA TRGOVINA d.o.o. poštuje vaše pravo na privatnost: važno je da možete upravljati svojim osobnim podacima. Imate sljedeća prava: Vaša prava

Što to znači?

Pravo na informiranost

Imate pravo primati jasne, transparentne i lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo vaše osobne podatke i prava. Zbog toga vam u ovim Pravilima pružamo potrebne informacije.

Pravo pristupa

Imate pravo pristupiti svojim osobnim podacima koje ste nam dali (podvrgnuto određenim ograničenjima).

Moguća je naplata značajne naknade uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija.

Ako su zahtjevi očigledno neutemeljeni, pretjerani ili učestali, možemo odbiti postupiti po zahtjevu.

Za ostvarenje prava na pristup obratite nam se pomoću detalja u nastavku.

Pravo na ispravak

Imate pravo zatražiti ispravljanje osobnih podataka ako su neispravni ili nevažeći i/ili njihovo dopunjavanje ako su nepotpuni.

Za ostvarenje prava na pristup obratite nam se pomoću detalja u nastavku. Ako imate korisnički račun, moći ćete jednostavnije ispraviti svoje podatke pomoću funkcije „Moj račun”.

Pravo na brisanje / pravo na zaborav

U nekim slučajevima imate pravo zatražiti brisanje ili uklanjanje osobnih podataka. Napominjemo da to nije apsolutno pravo jer možemo imati pravne ili legitimne osnove za zadržavanje vaših osobnih podataka.

Ako želite da izbrišemo vaše osobne podatke, obratite nam se putem detalja u nastavku.

Pravo na prigovor na izravan marketing, uključujući profiliranje

Možete otkazati pretplatu ili odustati od primanja izravnih promidžbenih sadržaja u bilo kojem trenutku.

To je najjednostavnije učiniti klikom na poveznicu za „otkazivanje pretplate” u bilo kojoj poruci e-pošte ili putem promidžbenih sadržaja koje smo vam poslali. Možete nam se obratiti i putem kontaktnih podataka u nastavku.

Ako želite uložiti prigovor na profiliranje, obratite nam se putem detalja u nastavku.

Pravo na povlačenje suglasnosti na obradu podataka temeljenu na suglasnosti u bilo kojem trenutku

Suglasnost na obradu podataka možete povući kad se obrada podataka temelji na vašoj suglasnosti. Povlačenje suglasnosti ne utječe na zakonitost obrade na temelju suglasnosti prije njezina povlačenja. U tablici u dijelu „koje podatke prikupljamo i kako ih upotrebljavamo”, a posebno u stupcu „Koja je pravna osnova za upotrebu vaših osobnih podataka?” definiramo u kojim se slučajevima obrada podataka temelji na vašoj suglasnosti.

Ako želite uložiti prigovor s ciljem povlačenja suglasnosti, obratite nam se putem detalja u nastavku.

Pravo na prigovor na obradu temeljenu na legitimnim interesima

Obradi podataka možete prigovoriti u bilo kojem trenutku kad se obrada podataka temelji na legitimnim interesima. U tablicama u dijelu „koje podatke prikupljamo i kako ih upotrebljavamo”, a posebno u stupcu „Koja je pravna osnova za upotrebu vaših osobnih podataka?” definiramo u kojim se slučajevima obrada podataka temelji na legitimnim interesima.

Za ulaganje prigovora obratite nam se pomoću detalja u nastavku.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Imate pravo obratiti se tijelu za zaštitu podataka vaše zemlje da biste podnijeli pritužbu o zaštiti podataka i načinu provedbe pravila privatnosti društva GERA TRGOVINA d.o.o.

Ne ustručavajte se obratiti nam se putem detalja u nastavku prije podnošenja pritužbe nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo pomicati, kopirati ili prenositi podatke iz naše baze podataka u drugu bazu podataka. Ovo pravo odnosi se samo na podatke koje ste nam pružili temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem. U tablicama u dijelu „koje podatke prikupljamo i kako ih upotrebljavamo”, a posebno u stupcu „Koja je pravna osnova za upotrebu vaših osobnih podataka?” definiramo u kojim se slučajevima obrada podataka temelji na izvršenju ugovora ili suglasnosti.

Za više detalja obratite nam se pomoću kontaktnih podataka u nastavku.

Pravo ograničenja

Imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših podataka. Ovo pravo ograničava obradu vaših podataka, što znači da ih možemo pohranjivati, ali ih ne možemo upotrebljavati niti dodatno obrađivati.

Odnosi se na ograničene okolnosti koje su propisane Općom uredbom o zaštiti podataka i popisane u nastavku:

• ispitanik (tj. vi) osporava točnost osobnih podataka na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;

• obrada je nezakonita i ispitanik (tj. vi) se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;

• voditelju obrade (tj. GERA TRGOVINA d.o.o.) osobni podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih ispitanik zahtijeva radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava;

• ispitanik (tj. vi) uložio je prigovor na obradu na temelju legitimnih interesa voditelja obrade očekujući potvrdu o tome nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade razloge ispitanika.

Ako želite zatražiti ograničenje, obratite nam se putem detalja u nastavku.

Pravo na isključivanje kolačića

Imate pravo isključiti kolačiće. Internetski preglednici obično su programirani tako da im je prihvaćanje kolačića zadana postavka, ali to možete jednostavno podesiti promjenom postavki svog preglednika.

Mnogi kolačići upotrebljavaju se u svrhu poboljšanja upotrebe ili funkcionalnosti web-mjesta/aplikacija; stoga isključivanje kolačića može onemogućiti upotrebu određenih dijelova web-mjesta/aplikacija kao što se detaljno opisuje u odgovarajućoj Tablici kolačića. 

Ako želite ograničiti ili blokirati sve kolačiće koje uključuju naša web-mjesta/aplikacije (što može onemogućiti upotrebu određenih dijelova web-mjesta) ili druga web-mjesta/aplikacije, možete to učiniti u postavkama preglednika. Saznajte više pomoću funkcije Pomoć u pregledniku. Više informacija potražite na sljedećim poveznicama:

http://www.aboutcookies.org/

Za obradu vašeg zahtjeva možda ćemo zatražiti potvrdu identiteta.
 

KONTAKT

Ako imate pitanja ili nedoumice o tome kako postupamo s vašim osobnim podacima i kako ih upotrebljavamo ili biste htjeli ostvariti prethodno navedena prava, obratite nam se na gera@gera.hr

 

Možete se obratiti i službeniku za zaštitu podataka na gera@gera.hr