MBS sklopke MM507N / MM508N / MM509N / MM510N / MM511N / MM512N HAGER

Motorne zaštitne sklopke

Karakteristike:

  • Isklopna karakteristika K
  • Nazivni napon: 230 V AC
  • Nazivna struja: od 0,1 A do 25 A
  • Sa termičkim i magnetnim okidačem
  • Termički prekidač je podesiv
  • Naknadna ugradnja pomoćnog kontakta i podnaponskog okidača
  • Modula: 2,5
  • Norma: VDE 0660/ 102 za zaštitu monofaznih i trofaznih motora
34,82 € 262,35 kn
Veleprodajna cijena bez PDV-a
Sklopka:

Istaknuto