Regulator svjetla 400W 18120 PLATO ELEKTROMATERIAL LENDAVA

  • (60-400)W; 250V/50Hz
  • za regulaciju Ohmskih (R) trošila
  • spajanje sa izmjeničnom sklopkom nije moguće
  • spajanje više regulatora nije dozvoljeno
  • sa zamjenjivim osiguračem 1,6A
77,34 kn 10,26€
Veleprodajna cijena bez PDV-a

Istaknuto